Saeimas priekšsēdētājas pateicība


Dārgie Jauniešu Saeimas dalībnieki un visi interesenti!

No sirds pateicos ikvienam no jums, kuri iesaistījāties trešās Latvijas Jauniešu Saeimas darbā. Man bija patiess gandarījums visas dienas garumā strādāt kopā ar ideju pārpilniem un darboties gribošiem jauniešiem, kuriem ir patiesa interese par savu valsti.

Jūsu darbs Jauniešu Saeimā apliecināja, ka jums ir savs redzējums un viedoklis par notiekošiem procesiem mums apkārt – ģimenē, skolā, sabiedrībā un valstī kopumā. Jūs katrs Saeimā ienācāt ar savu viedokli un uzskatiem, bet darba dienu noslēdzāt ar izcīnītām „domu kaujām” un kompromisiem starp saviem kolēģiem.

Viens no jauniešu parlamenta dalībniekiem noslēguma debatēs teica: „Mēs šeit atnācām iegūt jaunas zināšanas.” Mūsu nākotne būs atkarīga no jums, no jūsu spējām, iegūtās izglītības un prasmēm aizstāvēt savu viedokli. Tāpat esmu pārliecināta, ka daži no šodienas Jauniešu Saeimas dalībniekiem kādreiz kļūs par Saeimas deputātiem un šī diena viņiem būs bijusi lieliska pieredze un stimuls, lai izvirzītu sev dzīvē mērķi un darītu visu iespējamo, lai to īstenotu.

Ticu, ka iesaistīties jauniešu parlamenta darbā jūs pamudināja patiesa vēlme līdzdarboties, lai kopīgiem spēkiem pilnveidotu un attīstītu mūsu valsti. Mums pašiem ir jāveido Latvijas nākotne, nevis jāvēro notiekošie procesi no malas!

Latvijas parlamentam jābūt atvērtam ikvienai idejai un ikvienam cilvēkam, it īpaši jums – jauniešiem. Tieši jūsu jaunības degsme un varbūt pat dažu ideju pārgalvība sniedz vajadzīgos impulsus nozīmīgu ideju īstenošanai, kuras ir liels ieguvums ne tikai dzimtajai pilsētai, novadam, bet visai Latvijai. 

Ticu, ka arī nākamajos gados Jauniešu Saeimu veidos tikpat aktīvi un radoši jaunieši kā šogad. Novēlu jums radošus panākumus un sapņu piepildījumu!

Latviešu rakstniece, tulkotāja un domātāja Zenta Mauriņa ir rakstījusi vārdus, kuriem varu pilnībā pievienoties: „Vispirms kāda lieta jāiecer un tikai tad tā var realizēties: sapņi rada īstenību. Neviena lieta, nekas nav radies īstenībā, ja to iepriekš nav izsapņojis, izdomājis, sadzejojis dzīvā cilvēka gars un sirds.”

Lai mūsu labie darbi kalpo Latvijas izaugsmei!

 

Solvita Āboltiņa
11. Saeimas priekšsēdētāja

Atzīmē mūs!

Kontakti

E-pasts: info@jauniesusaeima.lv

© Jauniešu Saeima

Jauniešu Saeimas mājaslapa tapusi pēc biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna" ierosmes un par F.Eberta fonda līdzekļiem