3.Jauniešu Saeimas darba kārtība

 

3.JAUNIEŠU SAEIMA
2013.gada 26.aprīlis
Latvijas Republikas Saeima

 Darba kārtība

 

8.00 Jauniešu Saeimas dalībnieku (Prezidija locekļu, komisiju līdzpriekšsēdētāju, balsu skaitītāju) apmācība
  Norises vieta – Saeimas Viesu zāle, Jēkaba iela 11

9.00 Jauniešu Saeimas deputātu reģistrācija
  Norises vieta – Saeimas Lielais vestibils, Jēkaba iela 11
  (Ieeja pa lielajām Saeimas durvīm no Jēkaba baznīcas puses,
  personām ar kustību traucējumiem – dienesta ieeja no Jēkaba ielas puses)

10.00 – 11.00 Jauniešu Saeimas pirmā sēde
  Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa atklāj un vada sēdi
  No Jauniešu Saeimas deputātu vidus tiek apstiprināti balsu skaitītāji
  Jauniešu Saeimas deputātu mandātu apstiprināšana
  Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi ieņem savu vietu
  Jauniešu Saeimas komisiju apstiprināšana
  Komisijām tiek nodoti deklarāciju projekti:
          1) „Par Latvijas bērnu un jauniešu līdzdalību Eiropas Savienības jautājumu risināšanā”
          2) „Par bērnu un jauniešu iniciatīvām efektīvas bērnu un jauniešu veselības politikas veidošanā”
          3) „Par bērnu un jauniešu ieguldījumu ilgtspējīgas un racionālas izglītības sistēmas veidošanā”
          4) „Par bērnu un jauniešu iniciatīvām tautsaimniecības attīstības un konkurētspējas veicināšanā”

  Norises vieta – Saeimas Sēžu zāle, Jēkaba iela 11

KOLEKTĪVĀ FOTOGRAFĒŠANĀS KOPĀ AR SAEIMAS PRIEKŠSĒDĒTĀJU

11.00 – 12.50 Darbs komisijās
• Eiropas lietu komisija (ZAĻA)
  „Par Latvijas bērnu un jauniešu līdzdalību Eiropas Savienības jautājumu risināšanā”
  Norises vieta – 118.telpa, Jēkaba iela 16
• Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija (DZELTENA)106.telpa, Jēkaba iela 10/12
  „Par bērnu un jauniešu iniciatīvām efektīvas bērnu un jauniešu veselības politikas veidošanā”
  Norises vieta – 106.telpa, Jēkaba iela 10/12
• Izglītības, kultūras un zinātnes komisija (ZILA)
  „Par bērnu un jauniešu ieguldījumu ilgtspējīgas un racionālas izglītības sistēmas veidošanā”
Norises vieta – 407.telpa, Jēkaba iela 16
• Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija (SARKANA)
„Par bērnu un jauniešu iniciatīvām tautsaimniecības attīstības un konkurētspējas veicināšanā”
Norises vieta – 409.telpa, Jēkaba iela 10/12

12.50 – 14.00 Pusdienas
  Norises vieta – Saeimas kafejnīca/ēdnīca, Jēkaba iela 11

13.25 – 13.40 Jauniešu Saeimas Baltijas Asamblejas delegācijas izveidošana
  Baltijas Asamblejas prezidents Raimonds Vējonis vada sēdi
  Sēdē piedalās Jauniešu Saeimas deputāti
  Darba kārtībā: Jauniešu Saeimas Baltijas Asamblejas delegācijas izveidošana

  Norises vieta – Saeimas Dzeltenā zāle, Jēkaba iela 11

13.45 – 14.00 Jauniešu Saeimas Prezidija sēde
  Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa vada sēdi
  Sēdē piedalās Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi
  Darba kārtībā: Jauniešu Saeimas sēdes sasaukšana plkst.14.00 un sēdes darba kārtības sastādīšana
  un apstiprināšana

  Norises vieta – Saeimas Viesu zāle, Jēkaba iela 11

14.00 – 16.00 Jauniešu Saeimas otrā sēde
  Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa atklāj un vada sēdi
  Darba kārtībā: četru deklarāciju projektu izskatīšana

  Norises vieta – Saeimas Sēžu zāle, Jēkaba iela 11

16.30 – 17.00 Svinīgs noslēguma pasākums
  Pasākuma dalībniekus sveic un apbalvo Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa
  Jauniešu Saeimas komisiju sēžu vadītāji sveic un apbalvo titula „Nākotnes politiķis” ieguvējus

  Norises vieta – Saeimas Sarkanā zāle, Jēkaba iela 11

 

 

3.Jauniešu Saeimas darba kārtība

Atzīmē mūs!

Kontakti

E-pasts: info@jauniesusaeima.lv

© Jauniešu Saeima

Jauniešu Saeimas mājaslapa tapusi pēc biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna" ierosmes un par F.Eberta fonda līdzekļiem